Algemene voorwaarden JB-Cycling – Trainingsbegeleiding.

Door het gebruik van trainingsschema’s en het aangaan van een overeenkomst met JB-Cycling ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Je wordt gewezen op het feit dat voorwaarden kunnen worden aangepast. Op verzoek zal ik je de voorwaarden per post of per mail toesturen. Het is raadzaam om eens per half jaar de voorwaarden door te nemen.
Bij verlenging van begeleiding op maat ga je automatisch akkoord met de dan geldende voorwaarden.

Betaling: Betaling geschied uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur van JB-Cycling. Indien er een geschil is behoud de sporter zich het recht voor om de betaling op te schorten, echter kan hij/zij hieraan geen rechten ontlenen in de opvolgende betalingsperiode.  Het verschil van mening dient per direct, echter doch uiterlijk 1 week na ontstaan schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan JB-Cycling.

De sporter heeft te allen tijde het recht om in de eerste maand van de overeenkomst zonder opgaaf van reden de overeenkomst te beëindigen, wel zal het verschuldigde maandbedrag aan JB-Cycling

Het is de sporter verboden om documenten welke JB-Cycling toestuurt te delen met derden, ook is het de sporter niet toegestaan om zonder overleg foto’s openbaar te maken.       Alle documenten en foto’s zijn eigendom van JB-Cycling en rust  het auteursrecht op.

Duur van het abonnement duur van het van pakket Brons is minimaal 3 maanden. Van pakket Zilver minimaal 6 maanden en de pakketten Goud en Platina 12 maanden. Verlenging van de begeleiding is voor 3 maanden. De overeenkomst wordt automatisch verlengd. Indien u de overeenkomst wilt beëindigen dan dient u dit schriftelijk en minimaal 1 kalendermaand voor het eind van de lopende termijn aan te geven.

Algemeen JB-Cycling behoudt zich het recht om aanvragen voor begeleiding te weigeren. Tevens heeft JB-Cycling het recht om de overeenkomst éénzijdig op te zeggen indien er een maand lang geen betaling gedaan is.

JB-Cycling: éénmanszaak, ingeschreven onder KvK nr. 104652652 JB01      Johan Buurmeijer, Hoogeveen                                                                                                                Sporter: de persoon of gemachtigde die een overeenkomst heeft afgesloten met JB-Cycling.                                                                                                                                        Begeleidingsvorm: het door de sporter geselecteerde pakket welke aangeeft op welke intensiteit JB-Cycling zijn kennis aanbiedt.

Algemene voorwaarden JB-Cycling gelden per 1 januari 2017.